Wat doet Oxfam in Vietnam?

Oxfam heeft veel ervaring en een stevige expertise in Vietnam. In 2010-2011 ondersteunden we er meer dan 400.000 mensen. De belangrijkste actieterreinen van Oxfam zijn er: het platteland ontwikkelen, risico's verminderen bij rampen en humanitaire hulp, het middenveld ontwikkelen, recht op werk garanderen, minderheden beschermen, vrouwen emanciperen en armoede in de steden bestrijden.

Duurzame bestaansmiddelen voor de plattelandsbevolking 

Oxfam doet inspanningen om kleine producenten (en in het bijzonder etnische minderheden en vrouwen) van duurzame bestaansmiddelen te voorzien en sterker maken. Dat geeft hen kans om op te komen voor hun rechten. Oxfam werkt in het district Sapa (provincie Lao Cai) samen met de plaatselijke overheden en partners om de toegang van minderheden tot de lokale markten te verbeteren.

Oxfam-Solidariteit steunt ook de landbouwersvereniging Hoa Binh Farmers Union, vooral via een programma voor de selectie van lokale zaden. Op die manier wilen zij de kwaliteit en de productiviteit van de oogst verbeteren, de plaatselijke biodiversiteit bewaren en kleine boeren de kans geven om onafhankelijk te worden van de grote zadenproducenten. Tot nu toe heeft het project 1.500 boeren rechtstreeks gesteund, en indirect nog eens 11.000 boeren geholpen.

Ook in de provincie Thai Nguyen werkt Oxfam aan meer efficiënte technieken voor de rijstproductie.

Beter omgaan met klimaatverandering

Oxfam werkt ook samen met gemeenschappen en lokale overheden om hen minder kwetsbaar te maken voor natuurrampen en om zich aan de klimaatverandering aan te passen. De plaatselijke bevolking moet extreme fenomenen trotseren, zoals stormregens, droogtes, de stijging van de zeespiegel, verzilting en hoge temperaturen.

Oxfam helpt de Vietnamezen bijvoorbeeld om zich beter voor te bereiden op overstromingen en tyfoons. Wij helpen ook bij noodsituaties, zoals toen de tyfoon Ketsana over de centrale provincies raasde (in 2009).

Migrantenarbeiders steunen

In stedelijke gebieden versterkt Oxfam de migrantenarbeiders, zodat die waardige arbeids- en leefomstandigheden kunnen afdwingen. We stellen juridische informatie beschikbaar en helpen hen om een netwerk van contacten uit te bouwen. Omdat ze vaak buiten de maatschappij gezet worden, moeten deze werknemers dikwijls in het zwart aan de slag. Daarom zijn ze meestal niet in staat om zich te organiseren, om hun rechten op te eisen en zich van een stabiel inkomen te verzekeren.

Vakbonden en lokale overheden bieden hen actieve ondersteuning bij de toepassing van hun arbeidsrechten. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de migrantenvrouwen. Oxfam-Solidariteit werkt concreet samen met de vakbonden en de plaatselijke ngo's die migrantenvrouwen ondersteunen in de arbeiderswijken van de steden Hanoi, Ho Chi Minhstad en Hai Phong. Deze steun bestaat uit juridische bijstand, informatie over hun rechten en lobbywerk bij werkgevers en eigenaars van gebouwen voor verbeterde praktijken. 

De capaciteiten van vrouwen versterken

Oxfam wil in de eerste plaats vrouwen sterker maken om hen in staat te stellen om hun sociale positie te verbeteren. Op die manier kunnen ze zich duidelijker uitdrukken en hun rechten opeisen. Oxfam werkt samen met de overheid en lokale partners om het begrip ‘gender’ op te nemen in het totale beleid. We strijden tegen huiselijk geweld, door bijvoorbeeld een opvanghuis te steunen voor vrouwelijke slachtoffers van geweld.

Om de economische positie van vrouwen te verbeteren, promoot ons project in de districten Thuan Bac en Bac Ai het vrouwelijk leiderschap. We ijveren ook voor een verbeterde toegang tot de lokale markten voor de vrouwen van de Raglai-gemeenschap. Met dat doel kunnen bijvoorbeeld meer dan 3.000 vrouwen een vorming volgen in 2014.

Oxfam steunt ook de Vrouwenunie van Quang Ninh, die de wet op gendergelijkheid en de wet ter voorkoming van huiselijk geweld meer bekendheid wil geven. Wij werken mee aan de verbetering van de juridische kennis bij arme vrouwen en vrouwen van etnische minderheden. Wij streven ernaar om meer dan 700 vrouwen aan te moedigen om de volgende jaren het plaatselijke leiderschap op zich te nemen door hen de nodige vorming en steun te bieden.