Wat doet Oxfam voor vluchtelingen en migranten?

Meer dan 60 miljoen mensen zijn vandaag op de vlucht: gedwongen om hun huis te verlaten, gevlucht voor oorlog, geweld en honger. Ze hopen om het leven van hun familie te redden en hun kinderen een betere toekomst te bieden.

De migratiecrisis is een enorme uitdaging voor de hele wereld. Er zijn veel vluchtelingen, sommigen worden erkend als asielzoeker, en er zijn ook economische migranten. De migratiecrisis is complex en vraagt ook om een complexe aanpak. Het gaat in de eerste plaats om mensen: om mannen, vrouwen en kinderen die recht hebben op een waardige en menselijke hulpverlening, en op de mogelijkheid om asiel aan te vragen.

Jij kan vandaag iets doen

Jij kan ons helpen. Omdat de toestand verergert, zijn onze middelen ontoereikend. Elke gift maakt het mogelijk om nog meer getroffen gezinnen in deze noodsituatie te helpen.

Schenk nu

Oxfam vraagt aandacht voor vluchtelingen en migranten

Veel vluchtelingen blijven in eigen land of vluchten naar een buurland, maar anderen komen naar Europa. Europese landen zetten vooral in op sterkere, beter beveiligde grenzen. Illegale migratie wordt afgeschilderd als een zware criminele daad. Die tendens zorgt er alleen maar voor dat mensen op de vluchtelingenroutes meer leed ondervinden en meer risico's lopen.

Oxfam wil dat Europa zich meer inzet voor het welzijn en de veiligheid van migranten. Mensen hebben mensenrechten, en die moeten beschermd worden. En even belangrijk: de internationale gemeenschap moet ook de diepere oorzaken van de migratiecrisis aanpakken: de gewapende conflicten in de wereld, de armoede, extreme ongelijkheid en de klimaatverandering.

We werken in de landen van oorsprong van vluchtelingen

Meer dan 1 miljoen vluchtelingen zijn op dit moment aangekomen in Europa. Maar de meeste vluchtelingen blijven in hun thuisland of in één van de buurlanden. 

Oxfam werkt in de 9 belangrijkste landen van oorsprong van vluchtelingen.
  • we bieden er hulp aan mensen die getroffen worden door gewapende conflicten;

  • we pleiten ervoor dat de oorzaken van die gewapende conflicten aangepakt worden; 

  • we werken er hard aan om extreme ongelijkheid en armoede te verminderen; 

  • we helpen mensen op te komen voor hun rechten. 

De voorbije twee jaar heeft Oxfam humanitaire hulp verleend aan meer dan vijf miljoen mensen in conflictgebieden, vluchtelingenkampen en gastgemeenschappen. Oxfam oefent ook druk uit op de overheden. Die moeten oog hebben voor de rechten en de behoeften van de vluchtelingen.

We ondersteunen migranten op doortocht in de Balkan

Heel wat vluchtelingen komen naar Europa via de Balkanroute. Deze mensen hebben drinkbaar water nodig, kledij, dekens en hygiënespullen. Ze zijn kwetsbaar voor mensenhandelaars. Daarom controleren we of de overheid en plaatselijke organisaties in Servië en Macedonië wel voldoende zorg op zich nemen voor deze mensen. 

Oxfam installeert in Servië en Macedonië ook toiletten, douches en watervoorzieningen voor passerende vluchtelingen. We delen er hygiënekits uit, jassen en dekens.

Samen met VN-Vrouwen geven we ook bijzondere aandacht aan de problemen van de vrouwen onder de vluchtelingen. We delen vrouwelijke hygiëneproducten uit, geven meisjes en vrouwen informatie en organiseren activiteiten om hen te helpen hun stem te laten horen.

We beleiden migranten die aankomen in Italië... 

Duizenden migranten wagen de tocht naar Europa in een bootje over de Middellandse Zee. Velen komen aan in Italië. Oxfam helpt deze migranten en verschaft hen voedsel, kleding, schoenen en hygiënekits. Wie asiel aanvraagt op Sicilië of in de streek van Firenze helpen we om een woning te zoeken. We geven hen een beperkte som cash geld, waarmee ze eten en andere basisspullen kunnen kopen. 

... en in Griekenland

Op het Griekse eiland Lesbos delen we warme maaltijden uit, met de hulp van plaatselijke vrijwilligers en onder leiding van Save the Children. We maken ook winterpakketten klaar met warme kledij voor migranten die aankomen op de eilanden Lesbos en Kos. Migranten verblijven er onder andere in het Moria-kamp, waar weinig voorzieningen zijn. Oxfam helpt er om de installaties voor watervoorziening en waterzuivering te verbeteren.

Lees ook over wat we doen in Syrië en in de Syrische buurlanden