Wat doet Oxfam voor voedsel?

Oxfam werkt aan een wereld waar iedereen genoeg te eten heeft. We geloven dat voedselsoevereiniteit mogelijk is, en daarom verdedigt Oxfam een ander landbouwmodel. Een kleinschalig, familiaal landbouwmodel, duurzaam en van goede kwaliteit. Zo kan landbouw in de eerste plaats tegemoet komen aan wat de lokale bevolking nodig heeft.

Boeren sterker maken

Oxfam-Solidariteit houdt een pleidooi voor dit landbouwmodel en voor voedselsoevereiniteit. Hierbij is het essentieel dat de sociale bewegingen zelf de prioriteiten kunnen vastleggen. Zij moeten hun standpunten over levensbelangrijke vraagstukken als handelspolitiek, producten van eigen bodem, toegang tot de natuurlijke rijkdommen, migratie en productiemethoden zelf kunnen bepalen. Zeker tijdens een economische crisis is het van essentieel belang dat kleine boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

Samen met boerenorganisaties wereldwijd voert Oxfam campagne tegen oneerlijke handelsregels die boeren in armoede onderdompelen. En we ijveren ervoor dat vrouwen kunnen opkomen voor hun rechten. Daardoor kunnen ze hun eigen bedrijfjes runnen en hun producten zowel op de lokale als op de internationale markt verkopen. Dat doet hun inkomen toenemen.

Wat is voedselsoevereiniteit?

De Verklaring van Nyéléni verwoordt het zo:

“Voedselsoevereiniteit omvat het recht van volkeren om hun eigen voedsel- en landbouwsysteem te bepalen. Het plaatst de producenten, verdelers en consumenten van het voedsel in het hart van het voedselsysteem en het -beleid. Voedselsoevereiniteit verdedigt de belangen van de volgende generatie. Het staat voor een strategie van verzet tegen het huidige handels- en voedselsysteem, dat gedreven wordt door de belangen van grote bedrijven en door de markt.

Voedselsoevereiniteit is gebaseerd op familiale boerenlandbouw, traditionele visvangst en veeteelt door herders. De productie, de verdeling en het verbruik van het voedsel mikken op duurzaamheid op ecologisch, sociaal en economisch vlak.

Voedselsoevereiniteit promoot een transparante handel die een correct inkomen garandeert voor iedereen. Ze verdedigt het recht van consumenten om hun voedsel te controleren. Het zorgt ervoor dat de rechten om grond, gebieden, water, zaden, vee en biodiversiteit te gebruiken en te beheren, in handen zijn van zij die voedsel produceren. Het impliceert nieuwe sociale relaties zonder verdrukking en zonder ongelijkheden.”

(Uit de Verklaring van Nyéléni, 27 februari 2007)

Boeren helpen tegen honger

Oxfam voert wereldwijd de GROEI-campagne om te ijveren voor een beter voedselsysteem. Want landbouwe kan duurzaam en ecologisch zijn. Tegen 2050 moet de landbouw in staat zijn 9 miljard mensen voldoende voedsel te bezorgen. De grote ongelijkheid die in het oude systeem ingebakken zit, moet aangepakt worden.

Vandaag al produceert onze wereld meer voedsel dan we eigenlijk nodig hebben. En toch lijdt bijna 1 miljard mensen honger. De kleine boeren die een groot deel van het voedsel produceren, beschikken niet over de nodige productiemiddelen zoals water, grond, technologie en investeringen. En als we niets veranderen, zorgt de klimaatverandering tegen 2050 voor 50 miljoen extra mensen met honger.

Daarom steunt Oxfam organisaties van boeren die opkomen voor hun belangen en noden. Die partnerorganisaties geven boeren vorming en toegang tot aangepaste technologieën. Zo verbeteren ze de productie, maken ze de toegang tot de markt eerlijker en helpen ze om de nodige infrastructuur te ontwikkelen.

Actie tegen landroof

De GROEI-campagne helpt boeren ook strijden tegen landroof. Landroof doet zich voor in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Centraal Europa. Het gaat doorgaans om landen met gebrekkige regels over grondbezit. Maar de Wereldbank kan het evenwicht herstellen. Boerenorganisaties voeren actie, gesteund door Oxfam, om grootschalige investeringen in land te stoppen en om de Wereldbank tot een ander beleid te brengen.

In november 2013 leverde dat resultaat op: Coca-Cola, het grootste suikerverwerkende bedrijf ter wereld, liet zich overtuigen door 215.000 handtekeningen van consumenten met de Behind the Brands-campagne. Het bedrijf liet weten dat het voortaan kiest voor nultolerantie bij landroof.

Zelf iets doen tegen honger?