Ben ik als vrijwilliger bij Oxfam verzekerd?

Als vrijwilliger geniet u bij Oxfam-Solidariteit een verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Wanneer u als vrijwilliger door uw fout schade veroorzaakt aan een derde, moet de organisatie deze schade vergoeden, behalve als het gaat om een grove fout, bedrog of een herhaaldelijke lichte fout.

Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet voor de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie, noch van de vrijwilligers. De contractuele aansprakelijkheid is van toepassing als een persoon, verbonden door een overeenkomst, een verplichting die gelinkt is aan deze overeenkomst niet nakomt.

Het contract dekt eveneens de lichamelijke schade van vrijwilligers die het slachtoffer worden van een ongeluk tijdens het vrijwilligerswerk zelf of tijdens het woon-werkverkeer.

LET OP: schade aan de fiets tijdens het woon-werkverkeer wordt niet gedekt, enkel lichamelijke schade. Ook een tas die gestolen wordt achter de kassa, in de winkel of op een andere plaats, is niet verzekerd.