Wat kunnen we onthouden na de dubbele migratie-top in New York?

21/09/2016

Regeringen van over de hele wereld zaten op 19 en 20 september aan tafel in New York. Voor een dubbele gelegenheid: de allereerste VN-top over migratie en vluchtelingen en de Leaders-top over migratie de dag nadien. Een hoopgevende primeur, maar nog lang niet voldoende.

Het was de allereerste VN-top voor vluchtelingen en migranten. Een uitzonderlijke kans voor regeringsleiders om een akkoord te sluiten over migratie, een akkoord dat de veiligheid en waardigheid van vluchtelingen en migranten garandeert. Maar zo ver is het niet gekomen.

“Deze VN-top over migratie en vluchtelingen was dé gelegenheid voor de internationale gemeenschap om een meer menselijk beleid aan te nemen”, beoordeelt Liesbeth Goossens, humanitair beleidsmedewerker bij Oxfam-Solidariteit.

De VN-top over migratie is afgelopen zonder echt resultaat. De uitkomst is een “Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten”, maar die bevat geen enkel stevig engagement om uit de huidige status quo te raken. De Belgische regering doet hetzelfde: ze beperkt zich tot mooie woorden.

Belofte: 4 miljard euro voor vluchtelingen en migranten

De dag na de VN-top voor vluchtelingen en migranten organiseerde Amerikaans president Barack Obama een Leaders-top over migratie. Zijn doel: regeringsleiders pushen om concrete engagementen op te nemen.

Met succes: 50 landen hebben beloofd om samen 4 miljard euro vrij te maken voor initiatieven die vluchtelingen aan werk en onderwijs helpen. België is jammer genoeg niet één van die landen.

En nu: de praktijk

De belofte van de 50 landen geeft moed. Gaan deze landen zich ook echt houden aan hun engagementen? Dat kunnen we alleen beoordelen als overheden transparant zijn over hun inspanningen en er verslag over uitbrengen de komende dagen en maanden.

“Er is een transparant mechanisme nodig om de concrete acties van landen te kunnen opvolgen. Om ervoor te zorgen dat de beloftes die gedaan werden, ook vervuld worden”, duidt Liesbeth Goossens.”

Rijke landen doen niet genoeg

Zelfs als de beloofde 4 miljard euro wordt vrijgemaakt, zijn de genomen engagementen niet voldoende. De 6 rijkste landen van de wereld vangen amper 9% van de asielzoekers en vluchtelingen op, terwijl ze samen goed zijn voor meer dan 50% van de wereldeconomie. Dat blijkt uit onderzoek van Oxfam.

86% van de asielzoekers en vluchtelingen wordt op dit moment opgevangen in landen die geklasseerd worden als lage-inkomensland of middeninkomensland.

We moeten acties voor noodhulp financieren, maar die moeten samengaan met uitgebreide programma’s om mensen te hervestigen en met andere maatregelen, bijvoorbeeld om gezinnen weer samen te brengen. Vluchtelingen moeten ook kunnen werken, en hun kinderen moeten naar school kunnen gaan”, benadrukt Liesbeth Goossens.

Thema: