Jouw gift in 2020 is nu tot 60% fiscaal aftrekbaar

Solidair zijn was nog nooit zo lonend. De fiscale korting voor de giften aan Oxfam stijgt van 45% naar 60%. Een voorwaarde om er recht op te hebben: in 2020 één of meerdere giften voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 40 euro hebben gedaan.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenverwerving (VEF) – waar Oxfam België deel van uitmaakt – heeft voor deze maatregel gelobbyd om de negatieve impact van Covid-19 op de opbrengsten van veel ngo’s en verenigingen te compenseren. Een wet die goedgekeurd werd op 9 juli heeft de maatregel officieel gemaakt. De fiscale korting van 60% is dus toepasbaar op alle giften uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december 2020. Het maximale bedrag van de fiscale korting gelinkt aan de gift werd ook verhoogd van 10 naar 20% van het netto belastbaar inkomen.

Verhoog je maandelijkse bijdrage zonder meer uit te geven

Hier is een voorbeeld om het principe beter te begrijpen: Als je Oxfam al steunde met een bijdrage van 10 € per maand (ofwel 120 €/jaar), kon je tot nu toe rekenen op een fiscale korting van 45 % van dit bedrag, ofwel 54 €. Jouw gift ‘kostte’ je dus 66 €.

Een verhoging van je maandelijkse bijdrage tot 14 € (ofwel 168 €/jaar) zal je vanaf nu bijna evenveel kosten na aftrek van de 60 % (ofwel 100,8 €): 67,2 €.

Je kunt heel gemakkelijk zelf het bedrag van je maandelijkse gift aanpassen als je ons steunt via een permanente opdracht. Je doet dit gewoon via je online banking. Je budget voor giften blijft dus hetzelfde, maar je steun voor de projecten van Oxfam wordt nog duurzamer.

Waarom zijn de maandelijkse giften zo belangrijk?

Door je maandelijkse steun aan Oxfam kunnen wij onze projecten op de lange duur verwezenlijken en de middelen waarover we in de toekomst zullen beschikken beter evalueren. En zo krijgen onze partners overal ter wereld de kans een betere toekomst op te bouwen.

Dit betekent ook minder administratieve kosten voor Oxfam. Wij moeten nu immers slechts een vast maandelijks bedrag behandelen in plaats van verschillende aparte giften. Op deze manier kan ook een groter deel van je gift naar onze projecten gaan.

Bedankt voor je steun! Samen verminderen we de armoede en onrechtvaardigheid.

Heb je nog vragen over je giften en hun aftrekbaarheid? Aarzel niet ons te contacteren per e-mail: OBE.fundraising@oxfam.org, of per telefoon op het nummer 02 501 67 33.