Vragen over schenkingen aan Oxfam?

Heb je een vraag over giften of fiscale attesten?

Reyna, Nancy en Eneas helpen je graag:

Wanneer krijg je een fiscaal attest?

  • Als je Oxfam steunt en op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan heb je recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van je giften.
  • Oxfam-Solidariteit verstuurt de fiscale attesten automatisch in de maand maart in het jaar na je gift.
  • Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.
  • Opgelet! Voor giften betaald via PayPal mag Oxfam-Solidariteit geen fiscaal attest uitreiken.

Wil je projecten steunen met een gift?

Als je een gift wil doen voor onze projecten, bezoek dan onze schenkpagina of doe een storting op BE37 0000 0000 2828 met code '5102 gift'. Bedankt!