Een halve eeuw van solidariteit

Op 17 september 1964 werd Oxfam-België opgericht, op initiatief van een handvol overtuigde mannen en vrouwen. Onder hen graaf de Robiano en baron Antoine Allard.

 “Het is zeker niet mijn bedoeling om bij te dragen aan de wereldrevolutie noch aan de klassenstrijd, noch aan een staatsgreep door het een of andere regime. Mijn doel is de oorlog buiten de wet te stellen, aan de volkeren de kans geven zich degelijk te voeden, hen helpen om hun situatie te verbeteren en gelukkig te leven“ - Antoine Allard

Dat zijn duidelijke doelstellingen voor Oxfam-België. de oprichter van Oxfam-België laten zich inspireren door Oxfam Groot-Brittannië, in 1942 opgericht in Oxford om de hongersnood in Griekenland te bestrijden en de Griekse vluchtelingen te hulp te schieten. 

Strijd tegen onrecht en apartheid

Antoine Allard blijft aan het hoofd van Oxfam-België staan tot hij op 18 juni 1981, tijdens de algemene vergadering van Oxfam-België, instort en overlijdt aan een hartstilstand. Tijdens zijn voorzittersjaren levert deze bankierszoon heel wat gevechten, zoals de demilitarisering, de strijd tegen apartheid en de steun aan de bevrijdingsbewegingen. Een van zijn stokpaardjes is ook het sensibiliseren en mobiliseren van de jeugd. 

Van steun voor Groot-Brittannië naar eigen projecten

Naast het ideologische aspect neemt ook de praktische organisatie van Oxfam grotere proporties aan. De eerste oproepen om geld te schenken voor noodhulpsituaties dienen voornamelijk nog om de acties van Oxfam Groot-Brittannië te financieren. In 1970 doet Oxfam-België de eerste onafhankelijke financiële actie, wanneer Peru door een verwoestende cycloon getroffen wordt. In 1980 telt Oxfam-België meer dan 80 ontwikkelingsprojecten in de hele wereld. 

Kleding en materiaal inzamelen

Typisch Oxfam-Solidariteit: de kledinginzamelacties. Niet per se om de goederen naar ontwikkelingslanden te sturen, maar om ze te verkopen in België en om met de opbrengst projecten te steunen.

De eerste kledinginzamelacties worden gehouden in 1969. Al snel wordt allerhande materiaal ingezameld voor projecten. Vrijwilligers sorteren, herstellen en versturen de kleding, ziekenhuisbedden, geneesmiddelen, houtbewerkingsmachines enzovoort.

Eerlijke handel: de eerste Oxfam-Wereldwinkel 

De eerste Wereldwinkel opent in 1971 zijn deuren in Antwerpen en krijgt snel navolging. Op het einde van datzelfde jaar zijn er al 11 winkels. Het netwerk wordt een aparte vereniging: Oxfam-Wereldwinkels. In 1976 gebeurt hetzelfde langs Franstalige kant en ziet Oxfam-Magasins du monde het levenslicht. Met artisanaat, textiel en voedingsmiddelen maakt het concept van eerlijke handel (fair trade) zijn opgang. 

Dekolonisatie en bevrijdingsbewegingen

In 1967 neemt Pierre Galand de functie van algemeen secretaris van Oxfam-België op. Deze jonge econoom zal 29 jaar op post blijven om de strijd tegen armoede te voeren. Pierre Galand plaatst het dekolonisatieproces en de bevrijdingsbewegingen, vooral in Afrika, centraal in de debatten. En hij slaagt er ook in om de basis te leggen voor een stabiele structuur, die Oxfam in België levensvatbaar moet houden. 

Stefaan Declercq neemt in 1996 de fakkel van algemeen secretaris over van Pierre Galand. Declercq verbleef eerst 15 jaar in Centraal-Amerika als regionaal vertegenwoordiger van Oxfam-België, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde

Van Oxfam-België naar Oxfam-Solidariteit

In 1996 wordt Oxfam-België omgevormd tot Oxfam-Solidariteit, dat voortaan ook deel uitmaakt van de internationale confederatie Oxfam International. Die werd een jaar eerder opgericht.

Daardoor kan Oxfam-Solidariteit haar competenties en actieterrein uitbreiden en vooral de knowhow van elke Oxfam gebruiken en delen. Op wereldschaal wordt de Oxfam-werking beter geïntegreerd en er wordt meer samengewerkt. Met slechts 1 doel voor ogen: meer doeltreffendheid in de strijd tegen het onrecht dat armoede is.