Hoe Oxfam armoede aanpakt

Samen vechten we tegen onrecht en armoede. Dat vraagt een efficiënte, vernieuwende en praktijkgerichte aanpak. Alleen zo kunnen we tegelijk de oorzaken én de gevolgen van armoede bestrijden. Want we weten dat we alleen zo een verschil kunnen maken in het leven van mensen in armoede. 

De kracht van mensen tegen armoede

De kracht om dingen te veranderen bevindt zich in de handen van elk individu, daar zijn we van overtuigd. Waar je ook woont: jij kan de wereld veranderen. Je kan druk uitoefenen op politici, je verenigen met medeburgers om samen je rechten op te eisen, je toekomst in eigen handen nemen, duurzaam consumeren. Jij maakt een verschil. 

Een geïntegreerde aanpak

De aanpak van Oxfam baseert zich op 3 pijlers:

  • noodhulp
  • ontwikkeling
  • beleidsbeïnvloeding

Wanneer je deze 3 pijlers combineert, winnen ze aan efficiëntie.

Een voorbeeld: bij een extreme droogte en hongersnood zorgen we voor noodhulp voor de bevolking. Maar dat is een oplossing op korte termijn. 
Om op lange termijn iets te veranderen, zijn er structurele ontwikkelingsprogramma’s nodig, zoals de promotie van landbouwmethodes die beter aangepast zijn aan het extreme klimaat.
Om een nieuwe hongersnood te vermijden, moeten ter plaatse voedselvoorraden opgebouwd worden. Dat is een taak voor het getroffen land of de getroffen regio,  en dat vereist politiek lobbywerk.

Duurzaamheid

In alle Oxfam-activiteiten en Oxfam-projecten staat duurzaamheid centraal. Oxfam en partnerorganisaties in ontwikkelingslanden houden bovendien rekening met de gevolgen van hun activiteiten, op mensen, de economie en het milieu.

Ook in de Belgische Oxfam-kantoren in Sint-Jans-Molenbeek zetten alle Oxfam-medewerkers zich in voor een duurzaam milieubeleid. Dat gebeurt op basis van het Europese systeem voor milieumanagement EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Met het EMAS-systeem:

  • verkleint Oxfam de milieu-impact van de kantooractiviteiten (we besparen op energie en papier, we verplaatsen ons op een duurzame manier en we geven voorrang aan duurzame aankopen);
  • werkt Oxfam aan duurzame inzamelacties voor tweedehandsmateriaal en --computers;
  • maakt Oxfam medewerkers bewust van de relatie tussen ontwikkeling en milieu;
  • werkt Oxfam aan een duurzaam beleid in de informaticasector;
  • meet Oxfam de impact van tweedehandsverkoop op het milieu;

EMAS evalueert en controleert elk jaar het beleid, actieplan, monitoringsysteem en de behaalde resultaten van Oxfam-Solidariteit. Lees hier de meest recente EMAS-milieuverklaring.

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig

Discriminatie en onrecht zijn de belangrijkste oorzaken van armoede in de wereld. We laten ons in alles leiden door het basisprincipe dat vrouwen en mannen gelijke rechten verdienen. Want discriminatie begint vroeg. Vanaf de geboorte krijgen veel meisjes weinig of geen toegang tot onderwijs, gezondheid en voeding. 

Vrouwen en meisjes zijn nog steeds massaal ondervertegenwoordigd en vaak onderdrukt. Oxfam helpt vrouwen om zich te leren uiten, om gerechtigheid te vragen en om leiderschap op te nemen. Als vrouwen meer te zeggen krijgen, zijn ze een belangrijke motor voor ontwikkelingswerk. 

Oxfam-Solidariteit wil ook dat geweld tegen vrouwen stopt. We doen aan beleidsbeïnvloeding bij nationale, Europese en internationale overheden en instellingen.

Netwerken en allianties

We willen dat wat we doen, ook effectief werkt. Daarom werkt Oxfam op veel verschillende vlakken samen met andere Belgische of internationale organisaties. We maken actief deel uit van een groot aantal netwerken en allianties. Zo kunnen we meer en sterker invloed uitoefenen op beleidsdiscussies.