Wie bestuurt Oxfam-Solidariteit?

Oxfam-Solidariteit wordt geleid een raad van bestuur en een algemene vergadering.

Wie zit er in de raad van bestuur?

De raad van bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Oxfam-Solidariteit. De raad van bestuur vertegenwoordigt Oxfam-Solidariteit in alle juridische en buitengerechtelijke kwesties. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering zijn verantwoordelijkheden van de raad van bestuur.

Alle leden van de raad van bestuur:

 • Guido VAN HECKEN (Voorzitter)
 • Michel GILSON (Vicevoorzitter)
 • Joris RYCKEN (Schatbewaarder)
 • Victoria GARCÍA GUILLÉN
 • Georges SPRIET
 • Lucie VAN DEN BOSCH
 • Eva SMETS (waarnemer zonder stemrecht)

Voorzitter raad van bestuur: Guido Van Hecken

Guido Van Hecken is voorzitter van de raad van bestuur sinds september 2013. Hij heeft gewerkt voor het Europese Parlement en als kabinetschef voor Eddy Boutmans, voormalig staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Guido Van Hecken heeft zich ook sterk ingezet voor de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika.

“Ik ben het volledig eens met Oxfam over de essentie van ontwikkelingssamenwerking: partners in ontwikkelingslanden ondersteunen, om te strijden tegen de economische en sociale onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting. Om een duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling te ondersteunen. Ik heb dan ook geen moment geaarzeld toen ik de vraag kreeg of ik me kandidaat wilde stellen voor het voorzitterschap van Oxfam-Solidariteit."

Algemeen directeur Oxfam-Solidariteit: Eva Smets

Eva Smets is sinds begin 2018 de algemeen directeur van Oxfam-Solidariteit. Ze heeft een Europese master in mensenrechten en democratisering behaald en een professioneel certificaat in internationaal humanitair recht en beleid en in ngo-management.

De voorbije 8 jaar werkte Eva Smets als uitvoerend directeur van Watchlist on Children and Armed Conflict in New York. Daarnaast heeft Eva Smets ervaring met advocacy en lobbying in Genève, Brussel, Londen en Washington voor de Verenigde Naties. Ook heeft ze 7 jaar ervaring in humanitaire lobbying in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Kenia voor ngo’s als Oxfam en CARE.

Eva Smets was ook vrijwilliger voor het goede doel: ze was projectsupervisor in een centrum voor kinderen van Unicef in Brazilië.

Secretaris-schatbewaarder: Joris Rycken

Joris Rycken is accountant en belastingconsulent in Antwerpen. Hij treedt vaak op als gerechtsdeskundige en is ondervoorzitter van de Belgische Kamer voor Gerechtsdeskundigen (KGSO), permanent zetelend Arbiter en penningmeester in de Arbitragekamer van Deskundigen.

Wie zit er in de algemene vergadering van Oxfam-Solidariteit?

De algemene vergadering is de beslissende macht van de organisatie. De algemene vergadering beslist vooral over de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen, het lidmaatschap of het royement van een toegetreden of effectief lid alsook de benoeming van ereleden. De algemene vergadering van Oxfam-Solidariteit wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. 

a) Effectieve leden

 • Werknemers (9): Birgit VANHOUTTE - Brigitte GLOIRE - Channah BENTEIN - Fabio CIARROCCHI - Floor OVERBEEKE - Karim OLABI - Maggelien LAMBRECHTS - Eva SMETS

 • Mandatarissen (4): Erik VAN DEN BEGIN - Eric DEVUYST - Luc VAN HAUTE - Pierre SANTACATTERINA

 • Actieve sympathisanten (29): Albert VERO - Antonio DONAIRE - Bert DE WIT - Eric DAVID - Frank SCHWALBA-HOTH - Freek LAUWERS - Gert VAN HECKEN - Guido VAN HECKEN - Guy DI CESARE - Jean-Pierre GOOR - Joris RYCKEN - Liliane CORBESIER - Lisa PARIDAEN - Lucie VAN DEN BOSCH - Marcel ADLER - Michel GILSON - Miet KUPPENS - Mirjam VAN BELLE - Olivette MIKOLAJCZAK - Pierre BOGAERTS - Pieter VERVAET - Sandra MOKRANE - Sarah DI CESARE - Stéphanie RYCKEN - Thomas VERCRUYSSE - - Tine SOENS - Tom MATTHIJS - Victoria GARCÍA GUILLÉN - William STROBBE

 • Representatieve leden van andere organisaties (10): Anne PEETERS - Bénédicte FONTENEAU - Christine FAVART - Georges SPRIET - Guy POPPE - Hugues DUPRIEZ - Jacques BOURGAUX - Jeroen BEIRNAERT - Pierre GALAND - Rik COOLSAET

b) Toetredende leden

 • Toetredende leden (9): Adolfo CAMPBELL - André BOGAERT - Annelies MARICOU - Diane QUITTELIER - Erik VAN MELE - Hendrik LIETAER - Jean-Paul GAILLY - Marc TOTTE - Rudi COEL

 • Erelid (1):  Stefaan DECLERCQ