Wat werkt voor de meerderheid: Publieke diensten tegen ongelijkheid

Publieke diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs zijn één van de sterkste wapens in de strijd tegen ongelijkheid. 

Publieke diensen komen iedereen in de maatschappij ten goede, en in het bijzonder de armsten. Publieke diensten (zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming) beperken de impact van ongelijke inkomensverdeling.

En publieke diensten herverdelen de opbrengst door virtueel inkomen te geven aan de armste mannen en vrouwen. In de OESO-landen zijn publieke diensten al goed voor het equivalent van 76% van het inkomen van de armsten na belastingaftrek. 

Overheden moeten dringend:

  • hun belastingsystemen hervormen
  • de overheidsuitgaven verhogen voor gratis publieke diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs

Dit is een efficiënt wapen om een einde te maken aan extreme ongelijkheid en om te vermijden dat we onvermijdelijk overhellen naar een wereld die werkt voor enkelen, maar niet voor de meerderheid. 

Publicatiedatum: 
03/04/2014
Download (829.58 KB)