Westelijke Jordaanoever: Israëlisch leger breekt steeds meer af

05/04/2016

Het is zo goed als onmogelijk om een bouwvergunning te krijgen in Zone C van de Westelijke Jordaanoever. Veel huizen, serres en stallen worden afgebroken door de Israëlische autoriteiten. En sommige van die gebouwen waren opgetrokken met geld van de Belgische overheid.

Bouwvergunning geweigerd

Zone C van de Westelijke Jordaanoever staat volledig onder controle van de Israëlische autoriteiten en neemt 61% van de totale Westelijke Jordaanoever in beslag. Er wonen 180.000 Palestijnen.

Israëlische kolonisten bouwen in zone C illegale nederzettingen, die zienderogen in aantal toenemen. Maar tegelijk weigeren de Israëlische autoriteiten 98% van de Palestijnse bouwaanvragen. De Palestijnse inwoners van zone C die toch beslissen om te bouwen, zonder vergunning, lopen het risico dat hun eigendom afgebroken wordt. Administratieve afbraak, heet dat dan.

Israël breekt steeds meer af

Sinds september 2015 werden minstens 365 Palestijnse gebouwen vernield. Het gevolg: 1.758 Palestijnen (waaronder 895 kinderen) moesten een andere thuis zoeken. Sinds begin 2016 wordt er aan een nog hoger tempo gebouwen afgebroken:

  • De eerste 6 weken van dit jaar werden 293 Palestijnse huizen vernield. In 2015 waren dat er 447 gespreid over een heel jaar.
  • Het aantal vernielde gebouwen is gestegen van 9 per week (begin 2015) tot nu al 49 per week in 2016.
  • Sinds begin dit jaar zijn al minstens 400 Palestijnen verplicht geweest om hun huis te verlaten. Dat zijn er – op 3 maanden tijd – al half zoveel als in heel 2015.

Belgische en Europese gebouwen vernield

Ook gebouwen voor ontwikkelingssamenwerking worden geviseerd. 128 gebouwen die gefinancierd zijn door Europese landen zijn afgebroken sinds september 2015. De voorbije 3 maanden werden op die manier gebouwen vernield die in totaal een waarde hadden van 275.491 euro.

Bescherm de burgers en vraag om compensaties

Oxfam volgt de levensomstandigheden van de Palestijnen in zone C al jaren van dichtbij. Ze leven onder de constante dreiging van afbraak, en dat heeft rampzalige gevolgen. Wie voelt zich nog veilig en thuis wanneer zijn huis elk moment afgebroken kan worden?

Oxfam roept België en de andere landen van de Europese Unie op om de veiligheid van de Palestijnen in zone C te garanderen. En om compensaties te eisen van de Israëlische autoriteiten, ter waarde van de Europese gebouwen die tot nu toe vernield zijn.