In wiens voordeel? De Nieuwe Alliantie voor Voedselzekerheid en Voeding van de G8 in Burkina Faso

De Nieuwe Alliantie voor Voedselzekerheid en Voeding moet de voedselzekerheid verbeteren in 10 Afrikaanse landen. Maar in Burkina Faso brengt deze Nieuwe Alliantie de voedselzekerheid net in gevaar. 

De G8 lanceerde 2 jaar geleden de Nieuwe Alliantie voor Voedselzekerheid en Voeding (of de New Alliance for Food Security and Nutrition, NASAN). Deze alliantie heeft als doel om de voedselzekerheid te verbeteren in 10 Afrikaanse landen, door private investeerders aan te zetten om in landbouw te investeren. 

Maar in Burkina Faso dreigt de implementatie van deze New Alliance for Food Security and Nutrition eerder schade te berokkenen aan de familiale landbouw en voedselzekerheid.

Burkina Faso is bezig om:

  • zijn landbouwsector te dereguleren, om investeerders in grote, industriële landbouw aan te trekken; 
  • politieke hervormingen in wetten om te zetten (inclusief een belastinghervorming en hervorming van de toegang tot land)

Daardoor worden kleine boeren uitgesloten van investeringsmogelijkheden en komt de voedselzekerheid in het gedrang. 

New Alliance moet opzet herzien

Oxfam hekelt in dit rapport de onaanvaardbare risico's van het New Alliance-initiatief van de G8. De New Alliance for Food Security and Nutrition in Burkina Faso maakt het mogelijk dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in de industriële landbouw en dat familiale landbouw aan de kant gezet wordt. 

Het opzet van de New Alliance in Burkina Faso moet herzien worden, met doelstellingen voor voedselzekerheid en voeding. Bij dit proces moeten organisaties uit het maatschappelijke middenveld én de mensen die getroffen worden door de New Alliance geconsulteerd worden. De risico's van de New Alliance voor kleine boeren en familiale landbouw moeten dringend zoveel mogelijk beperkt worden. 

Kleine boeren moeten belangrijkste investeerders zijn

Er zijn dringend hervormingen nodig. Die hervormingen moeten de bestaande accountability- en meetmechanismen versterken en ervoor zorgen dat kleine boeren (en in het bijzonder vrouwen) gezien worden als de belangrijkste investeerders in landbouw. 

Publicatiedatum: 
22/05/2014
Download (435.19 KB)