Zaaien in Lima, oogsten in Parijs?

30/11/2014
Er zijn nog steeds veel te weinig middelen beschikbaar om arme landen te helpen in hun strijd tegen de klimaatverandering. Wereldleiders krijgen de komende dagen op de klimaattop in Lima een kans om daar wat aan te veranderen. Lima wordt een cruciale etappe op weg naar een akkoord in Parijs, zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam. 
 
Oxfam beschrijft in het nieuwe rapport “Breaking the Standoff” nauwkeurig hoe de huidige beloften om de gevolgen van de klimaatverandering te financieren compleet onevenredig zijn met de gigantisch grote noden in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd biedt het rapport een blueprint voor een aanpak die wél werkt: de armste mensen in de wereld beschermen voor de schadelijkste gevolgen van de klimaatverandering, significante economische groei én minder uitstoot.
 
Belgisch geld in Kivu
 
Oxfam vraagt de wereldleiders om een krachtige nieuwe strategie uit te zetten om klimaatfinanciering een extra impuls te geven. De ontwikkelde landen hebben beloofd om tegen 2020 elk jaar 100 miljard dollar bijeen te brengen voor klimaatfinanciering, maar het verzamelen van die fondsen gaat erg traag.
Als er vooruitgang gemaakt wordt met klimaatfinanciering, kunnen arme landen er spectaculair op vooruitgaan op het vlak van duurzame ontwikkeling. Belgische investeringen na de klimaattop in Kopenhagen hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat meer dan 2000 gezinnen in Uvira en Kabaré (Zuid-Kivu, Congo) hun landbouwtechnieken beter hebben kunnen afstemmen op de seizoenen, die door de klimaatverandering compleet dooreengegooid zijn.
 
Hoe dan ook: de beloofde 100 miljard aan klimaatfinanciering mag niet meer dan een begin zijn. Alleen al in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara is er bijvoorbeeld 62 miljard dollar per jaar nodig om te investeren in aanpassingen aan de klimaatverandering. Een efficiënt klimaatbeleid zet de wereld op weg naar een koolstofvrije toekomst en houdt de opwarming van de aarde onder de 2° Celsius.
 
Abstracte beloftes
 
De voornaamste reden voor de kloof tussen de huidige klimaatinvesteringen en de klimaatnoden? Donorlanden zijn erin geslaagd zijn om de verantwoordelijkheid voor hun eerlijke bijdrage te ontwijken. Tijdens vorige onderhandelingen zijn er te weinig bijzonderheden overeengekomen over de manier waarop financiële bijdragen verzameld zullen worden, welke landen de bijdragen bijeen zullen brengen en welke landen ze zullen ontvangen. Deze onduidelijkheid heeft het vermogen van ontwikkelingslanden ondermijnd om doeltreffende plannen te creëren voor aanpassing aan de klimaatverandering.
“De belofte van 100 miljard dollar is een sprekend referentiepunt in de wereldwijde klimaatonderhandelingen”, zegt Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International. “Staten hebben jaren op dat bedrag afgedongen. Maar voor de mensen die zich in de frontlinie van de klimaatcrisis bevinden, heeft dit abstracte cijfer nog geen enkel verschil gemaakt.”
“De COP20 klimaattop in Lima bereidt de weg voor succes of mislukking in Parijs in 2015 voor. We hebben duidelijke toezeggingen nodig voor klimaatfinanciering, die zich richten op wat ontwikkelingslanden echt nodig hebben”, zegt Byanyima. “Vage beloften gaan mensen niet helpen om zich aan te passen aan de schadelijke effecten van de klimaatverandering. Vage beloften gaan landen niet helpen om meer duurzame wegen te kiezen bij hun groei en ontwikkeling.”
Nul euro
 
Verwacht wordt dat een groot deel van de klimaatfinanciering gestuurd zal worden door het Klimaatfonds. Dat heeft een mandaat om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de onvermijdelijke impact van de klimaatverandering en op een duurzame manier kunnen groeien.
 
Twee weken voor de COP 20 klimaattop in Lima was net het absolute minimum aan bijdragen in het groene Klimaatfonds van de VN gestort, met een totaalbedrag van 9,2 miljard dollar tot nu toe. Dat is een belangrijke stap, maar op zich onvoldoende. Verschillende landen hebben de bijdrage die ze beloofden nog niet gestort. België is één van de weinige landen die niets beloofd hebben voor het Klimaatfonds, nog niet één euro (of dollar).
 
Brigitte Gloire, klimaatexperte bij Oxfam-Solidariteit:
“Belgische beleidsmakers geraken het niet eens over de verdeling van de inspanningen tussen het federale niveau en de deelstaten. Daarmee slaan we nog maar eens een bijzonder slecht figuur.”
Winnie Byanyima:  
“Honderdduizenden mensen zijn in september in Brussel, New York en over de hele wereld op straat gekomen om dringend klimaatactie te vragen. Ze begrijpen dat klimaatactie staat voor nieuwe, groene jobs, zekerheid van voedselvoorraden en een toekomst voor iedereen. Nu is het moment voor onze leiders om op te staan en effectief de leiding te nemen.”
Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter