Zakendoen met vrienden: Waarom bedrijven die belastingen ontwijken niet wakkerliggen van een wereldwijde belastinghervorming

Multinationals die belastingen ontwijken, liggen niet wakker van een wereldwijde belastinghervorming.

Eerlijke belastingen zijn van vitaal belang. Om staten goed te doen functioneren, en om overheden in staat te stellen de rechten van hun burgers op basisdiensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs, te garanderen. Maar grote bedrijven ontwijken belastingen: dat berooft overheden van miljarden dollars en het is de motor van de snel toenemende ongelijkheid.

De G20 en de OESO-landen hebben recent maatregelen genomen om belastingontwijking in te perken. Die zijn een welkome eerste stap, maar...

  • tegenstanders zijn erop uit om de maatregelen te ondermijnen
  • de meeste ontwikkelingslanden, die jaarlijks miljarden mislopen doordat bedrijven belastingen ontwijken, worden uitgesloten van de besluitvorming.

Deze briefing laat zien dat belastingregels aangepast worden in het voordeel van multinationale ondernemingen, en hoe het risico bestaat dat een legertje bedrijfslobbyisten een overheersende invloed heeft op hoe de G20-landen op dit moment de belastinghervormingen aanpakken. Het mag niet zijn dat commerciële belangen hun eigen agenda nastreven ten koste van het publieke belang. Alle ontwikkelingslanden moeten betrokken worden bij onderhandelingen, en bedrijven moeten betalen wat ze verschuldigd zijn.

 

Publicatiedatum: 
02/05/2015
Download (313.22 KB)
Thema: