Zorgen dat het lukt: De voorstellen van Oxfam voor de opvolgers van de Millenniumdoelen

In 2015 heeft de wereld een historische kans om doelen te stellen om een einde te maken aan armoede, en om de planeet te beschermen. De Millenniumdoelen lopen af, maar door de extreme ongelijkheid en de klimaatverandering zijn we er nog lang niet. 

De extreme ongelijkheid en de klimaatverandering ondermijnen de inspanningen die miljoenen mensen doen om te ontsnappen aan armoede en honger. 

De opvolgers van de Millenniumdoelen, die vastgelegd worden in een post 2015-framework, moeten deze dubbele uitdaging (ongelijkheid en de klimaatverandering) aanpakken:

  • met op zich staande doelstellingen, zodat de extreme economische ongelijkheid uitgeroeid kan worden en zodat een klimaatbestendige en duurzame koolstofarme ontwikkeling verzekerd kan worden; 
  • met aandacht voor extreme ongelijkheid en de klimaatverandering in alle doelstellingen van het nieuwe post 2015-framework, zodat we armoede en honger deftig kunnen aanpakken. 

Dit rapport verduidelijkt de voorstellen van Oxfam voor de nieuwe doelstellingen, over wat deze doelstellingen moeten inhouden en hoe ze zó ontwikkeld kunnen worden dat ze blijvende verandering veroorzaken. 

Publicatiedatum: 
17/06/2014
Download (884.31 KB)